(1)
Brodin, M. S.; Gandzha, I. S.; Zagorodny, A. G.; Chumak, O. O.; Shenderovskyi, V. A. Petro Mykhailovych Tomchuk (to the 80th Anniversary of His Birthday). Ukr. J. Phys. 2018, 59, 98.