(1)
Azarenkov, M. O.; Vyshnevskyi, I. M.; Zagorodny, A. G.; Zhovtyansky, V. A.; Slisenko, V. I.; Anisimov, I. O.; Borisenko, A. G.; Virko, V. F.; Garkusha, I. E.; Goncharov, O. A.; Grekov, D. L.; Gurin, A. A.; Denisov, V. Y.; Zasenko, V. I.; Karas’, V. I.; Kolesnichenko, Y. I.; Lashkin, V. M.; Onishchenko, I. M.; Pavlenko, V. M.; Slobodyan, V. M.; Starchyk, P. D.; Fedorovych, O. A.; Tsiolko, V. V. In Memory of Kostyantyn Pavlovych Shamrai. Ukr. J. Phys. 2018, 58, 1204.