(1)
Kudrya, V. Y.; Yashchuk, V. M.; Naumenko, A. P.; Mely, Y.; Udod, T. V.; Kreminska, Y. S. Spectral Properties of Single-Stranded Viral DNA Fragment. Ukr. J. Phys. 2018, 63, 912.