[1]
Bondar, M., Gandzha, I., Zagorodny, A., Lev, B., Starkov, V. and Shenderovskyi, V. 2024. Petro Mykhailovych Tomchuk (to the 90th Anniversary of His Birth). Ukrainian Journal of Physics. 69, 1 (Feb. 2024), 66. DOI:https://doi.org/10.15407/ujpe69.1.66.