[1]
Indutnyi, I., Yukhymchuk, V., Mynko, V., Mamykin, S., Mazur, N., Isaieva, O., Dzhagan, V., Danko, V., Yefanov, V., Korchovyy, A. and Lytvyn, P. 2024. Shape Effect of Laterally Ordered Nanostructures on the Efficiency of Surface-Enhanced Raman Scattering. Ukrainian Journal of Physics. 69, 1 (Feb. 2024), 11. DOI:https://doi.org/10.15407/ujpe69.1.11.