[1]
Bulavin, L., Veitsman, B., Gavryushenko, D., Golovko, M., Gotsulskyi, V., Klepko, V., Koval, I., Lazarenko, M., Lebovka, M., Lysetskyi, L., Magaz`u, S., Maisano, G., Odynaev, S., Plevachuk, Y., Sabirov, L., Khorolskyi, O., Chalyi, K., Chalyi, O. and Cherevko, K. 2023. Mykola Petrovych Malomuzh (on his 75th birthday). Ukrainian Journal of Physics. 68, 7 (Sep. 2023), 503. DOI:https://doi.org/10.15407/ujpe68.7.503.