[1]
Zagorodny, A., Izotov, Y., Loktev, V., Storizhko, V., Shul’ga, M., Gusynin, V., Lev, B., Pashitsky, E., Petrov, E., Sitenko, Y., Gorenstein, M., Martynov, E., Sinyukov, Y. and Kukhtin, V. 2021. Gennadii Mykhailovych Zinovjev (to the 80-th anniversary of his birth). Ukrainian Journal of Physics. 66, 5 (May 2021), 456. DOI:https://doi.org/10.15407/ujpe66.5.456.