[1]
Bakai, O., Gusynin, V., Zasenko, V., Zinovjev, G., Izotov, Y., Lev, B., Loktev, V., Mryglod, I., Petrov, E., Sitenko, Y., Slyusarenko, Y., Shulga, M. and Yukhnovskii, I. 2021. Anatoly Glibovych Zagorodny (to the 70th anniversary of his birth). Ukrainian Journal of Physics. 66, 1 (Jan. 2021), 87. DOI:https://doi.org/10.15407/ujpe66.1.87.