[1]
Belyaev, O., Blons’kyi, I., Brodyn, M., Vakulenko, O., Valakh, M., Kochelap, V., Poperenko, L., Rudko, G., Syzov, F., Tarasov, G. and Yukhymchuk, V. 2021. Mykhailo Pavlovych Lisitsa (to the 100th anniversary of his birth). Ukrainian Journal of Physics. 66, 1 (Jan. 2021), 91. DOI:https://doi.org/10.15407/ujpe66.1.91.