[1]
Bakai, O.S., Bar’yakhtar, V.G., Galkina, O.G., Lozenko, A.F., Loktev, V.M., Pashitskii, E.A., Semenov, O.V., Sugakov, V.Y., Yatskiv, Y.S. and Zagorodny, A.G. 2020. To the 80th birthday of Serhiy Mykhailovych Ryabchenko. Ukrainian Journal of Physics. 65, 10 (Oct. 2020), 831.