[1]
Bakai, O.S., Bar’yakhtar, V.G., Gusynin, V.P., Zheltukhin, O.O., Zagorodny, A.G., Loktev, V.M., Peletminskii, S.V., Sitenko, Y.O., Slyusarenko, Y.V., Storizhko, V.Y., Uvarov, D.V. and Shulga, M.F. 2020. To the 95th Birthday of Dmytro Vasylyovych Volkov (1925–1996). Ukrainian Journal of Physics. 65, 8 (Jul. 2020), 737. DOI:https://doi.org/10.15407/ujpe65.8.737.