[1]
Bakai, O.S., Bar’yakhtar, V.G., Bulavin, L.A., Zagorodny, A.G., Loktev, V.M., Storizhko, M.Y., Shulga, M.F., Yukhnovskyi, I.R., Gusynin, V.P., Zinovjev, G.M., Pashitskii, E.A., Petrov, E.G., Jenkovszky, L.L., Kobushkin, O.P. and Kukhtin, V.V. 2020. To the Memory of Vitalii Petrovych Shelest (15.10.1940–06.06.2020). Ukrainian Journal of Physics. 65, 7 (Jul. 2020), 647. DOI:https://doi.org/10.15407/ujpe65.7.647.