[1]
Bakai, O., Bar’yakhtar, V., Bulavin, L., Zagorodny, A., Loktev, V., Storizhko, M., Shulga, M., Yukhnovskyi, I., Gusynin, V., Zinovjev, G., Pashitskii, E., Petrov, E., Jenkovszky, L., Kobushkin, O. and Kukhtin, V. 2020. To the Memory of Vitalii Petrovych Shelest (15.10.1940–06.06.2020). Ukrainian Journal of Physics. 65, 7 (Jul. 2020), 647. DOI:https://doi.org/10.15407/ujpe65.7.647.