[1]
Yukhnovskii, I.R., Bar’yakhtar, V.G., Bakai, A.S., Loktev, V.M., Yatskiv, Y.S., Zagorodny, A.G., Bryk, T.M., Derzhko, O.V., Folk, R., Holovatch, Y.V., Holovko, M.F., Ivankiv, O.L., Kozlovskii, M.P., Patsahan, O.V. and Tokarchuk, M.V. 2020. A Prominent Representative of the New Generation of Ukrainian Physicists (to the 60th birthday of Ihor Mryglod). Ukrainian Journal of Physics. 65, 6 (Jun. 2020), 552. DOI:https://doi.org/10.15407/ujpe65.6.552.