[1]
Bar’yakhtar, V.G., Zagorodny, A.G., Loktev, V.M., Mryglod, I.M., Shul’ga, M.F. and Yukhnovs’kyi, I.R. 2019. To the 110th Anniversary of Academician M.M. Bogolyubov Birthday. Ukrainian Journal of Physics. 64, 8 (Sep. 2019), 776. DOI:https://doi.org/10.15407/ujpe64.8.776.