[1]
Bar’yakhtar, V., Zagorodny, A., Loktev, V., Mryglod, I., Shul’ga, M. and Yukhnovs’kyi, I. 2019. To the 110th Anniversary of Academician M.M. Bogolyubov Birthday. Ukrainian Journal of Physics. 64, 8 (Sep. 2019), 776. DOI:https://doi.org/10.15407/ujpe64.8.776.