[1]
Prokopenko, O.V., Bozhko, D.A., Tyberkevych, V.S., Chumak, A.V., Vasyuchka, V.I., Serga, A.A., Dzyapko, O., Verba, R.V., Talalaevskij, A.V., Slobodianiuk, D.V., Kobljanskyj, Y.V., Moiseienko, V.A., Sholom, S.V. and Malyshev, V.Y. 2019. Recent Trends in Microwave Magnetism and Superconductivity. Ukrainian Journal of Physics. 64, 10 (Nov. 2019), 888. DOI:https://doi.org/10.15407/ujpe64.10.888.