[1]
Ptashynskiy, D.A., Zelentsova, T.M., Chudak, N.O., Merkotan, K.K., Potiienko, O.S., Voitenko, V.V., Berezovskiy, O.D., Opyatyuk, V.V., Zharova, O.V., Yushkevich, T.V., Sharph, I.V. and Rusov, V.D. 2019. Multiparticle Fields on the Subset of Simultaneity. Ukrainian Journal of Physics. 64, 8 (Sep. 2019), 732. DOI:https://doi.org/10.15407/ujpe64.8.732.