[1]
Adamyan, V.M., Alekhin, O.D., Anisimov, M.O., Barthel, J., Bulavin, L.A., Gotsulskiy, V.Y., Kovalenko, M.P., Koval’, I.M., Krasnyj, Y.P., Kruglov, V.E., Lebovka, M.I., Magazu, S., Maisano, G., Mazur, V.O., Malenkov, G.G., Malomuzh, M.P., Norman, G.E., Rodnikova, M.M., Sysoev, V.M., Fisenko, A.I. and Veytsman, B.A. 2019. To the Centenary of the Birthday of the Outstanding Physicist I.Z. Fisher. Ukrainian Journal of Physics. 64, 3 (Apr. 2019), 266. DOI:https://doi.org/10.15407/ujpe64.3.266.