[1]
Adamyan, V., Alekhin, O., Anisimov, M., Barthel, J., Bulavin, L., Gotsulskiy, V., Kovalenko, M., Koval’, I., Krasnyj, Y., Kruglov, V., Lebovka, M., Magazu, S., Maisano, G., Mazur, V., Malenkov, G., Malomuzh, M., Norman, G., Rodnikova, M., Sysoev, V., Fisenko, A. and Veytsman, B. 2019. To the Centenary of the Birthday of the Outstanding Physicist I.Z. Fisher. Ukrainian Journal of Physics. 64, 3 (Apr. 2019), 266. DOI:https://doi.org/10.15407/ujpe64.3.266.