[1]
Brodyn, M.S., Zagorodny, A.G., Naumovets, A.G., Loktev, V.M., Peletminskii, S.V., Ivanov, B.O., Gorobets, Y.I. and Lezhnenko, I.V. 2019. Viktor Grygorovych Bar’yakhtar (to the 85-th Anniversary of His Birthday). Ukrainian Journal of Physics. 60, 8 (Jan. 2019), 823. DOI:https://doi.org/10.15407/ujpe60.08.0826.