[1]
Avdeev, M.V., Petrenko, V.I., Feoktystov, A.V., Gapon, I.V., Aksenov, V.L., V´ek´as, L. and Kopcansk´y, P. 2019. Neutron Investigations of Ferrofluids. Ukrainian Journal of Physics. 60, 8 (Jan. 2019), 728. DOI:https://doi.org/10.15407/ujpe60.08.0728.