[1]
Belyaev, O.Y., Valakh, M.Y., Venger, Y.F., Klad’ko, V.P., Kochelap, V.O., Litovchenko, V.G., Lysenko, V.S., Syzov, F.F., Babych, V.M., Dmytruk, M.L., Kolomoets, V.V., Konakova, R.V., Korbutyak, D.V., Melnyk, V.P., Prokopenko, I.V., Romanyuk, B.M., Tomashyk, V.M. and Vorobkalo, F.M. 2019. Petro Ivanovych Baransky (to the 90-th Anniversary of His Birthday). Ukrainian Journal of Physics. 60, 12 (Jan. 2019), 1268. DOI:https://doi.org/10.15407/ujpe60.12.1268.