[1]
Kudrya, V.Y., Yashchuk, V.M., Dubey, I.Y., Kovalyuk, K.I., Batsmanova, O.I., Mel’nik, V.I., Klishevich, G.V., Naumenko, A.P. and Kudrya, Y.M. 2019. The Spectral Properties of the Telomere Fragments. Ukrainian Journal of Physics. 61, 6 (Jan. 2019), 516. DOI:https://doi.org/10.15407/ujpe61.06.0516.