[1]
Berezina, G.P., Galaydych, K.V., Kniaziev, R.R., Linnik, A.F., Markov, P.I., Omelaenko, O.L., Onishchenko, I.N., Pristupa, V.I., Sotnikov, G.V., Tolstoluzhsky, A.P. and Us, V.S. 2019. Multibunch Regime of Wakefield Excitation in a Plasma-Dielectric Structure. Ukrainian Journal of Physics. 61, 8 (Jan. 2019), 690. DOI:https://doi.org/10.15407/ujpe61.08.0690.