[1]
Chudak, N., Merkotan, K., Ptashynskyy, D., Potiyenko, O., Deliyergiyev, M., Tikhonov, A., Sokhrannyi, G., Zharova, O., Berezovs’kyi, O., Voitenko, V., Volkotrub, Y., Sharph, I. and Rusov, V. 2019. Internal States of Hadrons in Relativistic Reference Frames. Ukrainian Journal of Physics. 61, 12 (Jan. 2019), 1033. DOI:https://doi.org/10.15407/ujpe61.12.1033.