[1]
Cherednychenko, T., Garkusha, I., МаkhlaiV., Solyakov, D., Petrov, Y., Chebotarev, V., Ladygina, M., MаrchenkoA., Staltsov, V., Yelisyeyev, D., Astashynski, V. and АnaninS. 2018. Creation of a Compression Zone in the Plasma Steam MPC under Different Initial Conditions. Ukrainian Journal of Physics. 62, 4 (Dec. 2018), 306. DOI:https://doi.org/10.15407/ujpe62.04.0306.