[1]
Zheltonozhskyi, V.O., Savrasov, A.M., Solodovnyk, K.M., Plujko, V.A., Gorbachenko, O.M. and Davydovska, O.I. 2018. Isomer Ratios and Mean Angular Momenta of Primary 97Nb Fragments at 235U and 238U Photofission. Ukrainian Journal of Physics. 62, 4 (Dec. 2018), 285. DOI:https://doi.org/10.15407/ujpe62.04.0285.