[1]
Zagorodny, A.G., Bakai, O.S., Loktev, V.M., Shulga, M.F., Gusynin, V.P., Lev, B.I., Litovchenko, V.G., Petrov, E.G., Tomchuk, P.M., Burban, I.M., Vilchynskyi, S.Y., Grinyuk, B.E., Gavrilik, O.M., Gerasymenko, V.I., Dotsenko, I.S., Zasenko, V.I., Kocherga, O.D., Sitenko, Y.O., Strikha, M.V. and Filippov, G.F. 2018. In Memory of Ivan Vasylyovych Simenog. Ukrainian Journal of Physics. 59, 8 (Oct. 2018), 841. DOI:https://doi.org/10.15407/ujpe59.08.0841.