[1]
Zagorodny, A.G., Loktev, V.M., Lev, B.I., Petrov, E.G., Belyaev, V.B., Gavrylyk, O.M., Grinyuk, B.E., Zasenko, V.I., Motovilov, A.K. and Yakovlev, S.L. 2018. Ivan Vasylyovych Simenog (to the 75-Th Anniversary of His Birthday). Ukrainian Journal of Physics. 59, 4 (Oct. 2018), 452. DOI:https://doi.org/10.15407/ujpe59.04.0452.