[1]
Azarenkov, M.O., Vyshnevskyi, I.M., Zagorodny, A.G., Zhovtyansky, V.A., Slisenko, V.I., Anisimov, I.O., Borisenko, A.G., Virko, V.F., Garkusha, I.E., Goncharov, O.A., Grekov, D.L., Gurin, A.A., Denisov, V.Y., Zasenko, V.I., Karas’, V.I., Kolesnichenko, Y.I., Lashkin, V.M., Onishchenko, I.M., Pavlenko, V.M., Slobodyan, V.M., Starchyk, P.D., Fedorovych, O.A. and Tsiolko, V.V. 2018. In Memory of Kostyantyn Pavlovych Shamrai. Ukrainian Journal of Physics. 58, 12 (Oct. 2018), 1204.