[1]
Kudrya, V.Y., Yashchuk, V.M., Naumenko, A.P., Mely, Y., Udod, T.V. and Kreminska, Y.S. 2018. Spectral Properties of Single-Stranded Viral DNA Fragment. Ukrainian Journal of Physics. 63, 10 (Oct. 2018), 912. DOI:https://doi.org/10.15407/ujpe63.10.912.