[1]
Gomonai, G.M., Shpenyk, O.B., Maslyuk, V.T. and Zavilopulo, A.M. 2018. Volodymyr Mykhailovych Mazur (to 75th anniversary of his birthday). Ukrainian Journal of Physics. 63, 6 (Jul. 2018), 573. DOI:https://doi.org/10.15407/ujpe63.6.573.