Gennadii Mykhailovych Zinovjev (to the 80-th anniversary of his birth)

Authors

 • A.G. Zagorodny -
 • Yu.I. Izotov -
 • V.M. Loktev -
 • V.Yu. Storizhko -
 • M.F. Shul’ga -
 • V.P. Gusynin -
 • B.I. Lev -
 • E.A. Pashitsky -
 • E.G. Petrov -
 • Yu.A. Sitenko -
 • M.I. Gorenstein -
 • E.S. Martynov -
 • Yu.M. Sinyukov -
 • V.V. Kukhtin -

DOI:

https://doi.org/10.15407/ujpe66.5.456

Abstract

-

References

-

Published

2021-05-28

How to Cite

Zagorodny, A., Izotov, Y., Loktev, V., Storizhko, V., Shul’ga, M., Gusynin, V., Lev, B., Pashitsky, E., Petrov, E., Sitenko, Y., Gorenstein, M., Martynov, E., Sinyukov, Y., & Kukhtin, V. (2021). Gennadii Mykhailovych Zinovjev (to the 80-th anniversary of his birth). Ukrainian Journal of Physics, 66(5), 456. https://doi.org/10.15407/ujpe66.5.456

Issue

Section

Chronicle