To the 75th Anniversary of the Birthday of Leonid Bulavin

 • O. I. Bilous -
 • D. A. Gavryushenko -
 • V. I. Garamus -
 • V. Ya. Gotsulskyi -
 • Yu. F. Zabashta -
 • M. P. Malomuzh -
 • V. V. Klepko -
 • O. A. Kyzyma -
 • V. L. Kulinskyi -
 • M. P. Kulish -
 • V. I. Petrenko -
 • Yu. O. Plevachuk -
 • V. V. Ryazanov -
 • V. M. Sklyarchuk -
 • V. I. Slisenko -
 • D. V. Solovyov -
 • O. V. Chalyi -
 • K. O. Chalyi -
Keywords: -

Abstract

-

Published
2020-07-30
How to Cite
Bilous, O., Gavryushenko, D., Garamus, V., Gotsulskyi, V., Zabashta, Y., Malomuzh, M., Klepko, V., Kyzyma, O., Kulinskyi, V., Kulish, M., Petrenko, V., Plevachuk, Y., Ryazanov, V., Sklyarchuk, V., Slisenko, V., Solovyov, D., Chalyi, O., & Chalyi, K. (2020). To the 75th Anniversary of the Birthday of Leonid Bulavin. Ukrainian Journal of Physics, 65(8), 653. Retrieved from https://ujp.bitp.kiev.ua/index.php/ujp/article/view/2020218
Section
Physics of liquids and liquid systems, biophysics and medical physics

Most read articles by the same author(s)