To the 75th Anniversary of the Birthday of Leonid Bulavin

Authors

 • O. I. Bilous -
 • D. A. Gavryushenko -
 • V. I. Garamus -
 • V. Ya. Gotsulskyi -
 • Yu. F. Zabashta -
 • M. P. Malomuzh -
 • V. V. Klepko -
 • O. A. Kyzyma -
 • V. L. Kulinskyi -
 • M. P. Kulish -
 • V. I. Petrenko -
 • Yu. O. Plevachuk -
 • V. V. Ryazanov -
 • V. M. Sklyarchuk -
 • V. I. Slisenko -
 • D. V. Solovyov -
 • O. V. Chalyi -
 • K. O. Chalyi -

Keywords:

-

Abstract

-

Published

2020-07-30

How to Cite

Bilous, O. I., Gavryushenko, D. A., Garamus, V. I., Gotsulskyi, V. Y., Zabashta, Y. F., Malomuzh, M. P., Klepko, V. V., Kyzyma, O. A., Kulinskyi, V. L., Kulish, M. P., Petrenko, V. I., Plevachuk, Y. O., Ryazanov, V. V., Sklyarchuk, V. M., Slisenko, V. I., Solovyov, D. V., Chalyi, O. V., & Chalyi, K. O. (2020). To the 75th Anniversary of the Birthday of Leonid Bulavin. Ukrainian Journal of Physics, 65(8), 653. Retrieved from https://ujp.bitp.kiev.ua/index.php/ujp/article/view/2020218

Issue

Section

Physics of liquids and liquid systems, biophysics and medical physics

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 5 6 > >>