A Prominent Representative of the New Generation of Ukrainian Physicists (to the 60th birthday of Ihor Mryglod)

Authors

 • I. R. Yukhnovskii -
 • V. G. Bar’yakhtar -
 • A. S. Bakai -
 • V. M. Loktev -
 • Ya. S. Yatskiv -
 • A. G. Zagorodny -
 • T. M. Bryk -
 • O. V. Derzhko -
 • R. Folk -
 • Yu. V. Holovatch -
 • M. F. Holovko -
 • O. L. Ivankiv -
 • M. P. Kozlovskii -
 • O. V. Patsahan -
 • M. V. Tokarchuk -

DOI:

https://doi.org/10.15407/ujpe65.6.552

Keywords:

-

Abstract

-

Published

2020-06-09

How to Cite

Yukhnovskii, I. R., Bar’yakhtar, V. G., Bakai, A. S., Loktev, V. M., Yatskiv, Y. S., Zagorodny, A. G., Bryk, T. M., Derzhko, O. V., Folk, R., Holovatch, Y. V., Holovko, M. F., Ivankiv, O. L., Kozlovskii, M. P., Patsahan, O. V., & Tokarchuk, M. V. (2020). A Prominent Representative of the New Generation of Ukrainian Physicists (to the 60th birthday of Ihor Mryglod). Ukrainian Journal of Physics, 65(6), 552. https://doi.org/10.15407/ujpe65.6.552

Issue

Section

Chronicle

Most read articles by the same author(s)

<< < 1 2 3 4 5 > >>