In Memory of Volodymyr Mykhailovych Sysoev (1948–2019)

Authors

 • V. Yu. Bardic -
 • L. A. Bulavin -
 • O. M. Gabovych -
 • D. A. Gavryushenko -
 • V. Ya. Gotsul’skyi -
 • V. O. Gubanov -
 • O. P. Dmytrenko -
 • S. M. Yezhov -
 • L. L. Jenkovszky -
 • Yu. F. Zabashta -
 • V. V. Klepko -
 • M. P. Kulish -
 • V. A. Makara -
 • M. P. Malomuzh -
 • L. V. Poperenko -
 • V. V. Ryazanov -
 • M. V. Ushkats -
 • K. O. Chalyi -
 • O. V. Chalyi -
 • K. V. Cherevko -
 • V. P. Yashchuk -

DOI:

https://doi.org/10.15407/ujpe65.1.93

Keywords:

-

Abstract

-

Published

2020-02-03

How to Cite

Bardic, V. Y., Bulavin, L. A., Gabovych, O. M., Gavryushenko, D. A., Gotsul’skyi, V. Y., Gubanov, V. O., Dmytrenko, O. P., Yezhov, S. M., Jenkovszky, L. L., Zabashta, Y. F., Klepko, V. V., Kulish, M. P., Makara, V. A., Malomuzh, M. P., Poperenko, L. V., Ryazanov, V. V., Ushkats, M. V., Chalyi, K. O., Chalyi, O. V., Cherevko, K. V., & Yashchuk, V. P. (2020). In Memory of Volodymyr Mykhailovych Sysoev (1948–2019). Ukrainian Journal of Physics, 65(1), 93. https://doi.org/10.15407/ujpe65.1.93

Issue

Section

Chronicle