In Memory of Volodymyr Mykhailovych Sysoev (1948–2019)

 • V. Yu. Bardic -
 • L. A. Bulavin -
 • O. M. Gabovych -
 • D. A. Gavryushenko -
 • V. Ya. Gotsul’skyi -
 • V. O. Gubanov -
 • O. P. Dmytrenko -
 • S. M. Yezhov -
 • L. L. Jenkovszky -
 • Yu. F. Zabashta -
 • V. V. Klepko -
 • M. P. Kulish -
 • V. A. Makara -
 • M. P. Malomuzh -
 • L. V. Poperenko -
 • V. V. Ryazanov -
 • M. V. Ushkats -
 • K. O. Chalyi -
 • O. V. Chalyi -
 • K. V. Cherevko -
 • V. P. Yashchuk -
Keywords: -

Abstract

-

Published
2020-02-03
How to Cite
Bardic, V., Bulavin, L., Gabovych, O., Gavryushenko, D., Gotsul’skyi, V., Gubanov, V., Dmytrenko, O., Yezhov, S., Jenkovszky, L., Zabashta, Y., Klepko, V., Kulish, M., Makara, V., Malomuzh, M., Poperenko, L., Ryazanov, V., Ushkats, M., Chalyi, K., Chalyi, O., Cherevko, K., & Yashchuk, V. (2020). In Memory of Volodymyr Mykhailovych Sysoev (1948–2019). Ukrainian Journal of Physics, 65(1), 93. https://doi.org/10.15407/ujpe65.1.93
Section
Chronicle

Most read articles by the same author(s)