Petro Ivanovych Baransky (to the 90-th Anniversary of His Birthday)

Authors

 • O. Ye. Belyaev -
 • M. Ya. Valakh -
 • Ye. F. Venger -
 • V. P. Klad’ko -
 • V. O. Kochelap -
 • V. G. Litovchenko -
 • V. S. Lysenko -
 • F. F. Syzov -
 • V. M. Babych -
 • M. L. Dmytruk -
 • V. V. Kolomoets -
 • R. V. Konakova -
 • D. V. Korbutyak -
 • V. P. Melnyk -
 • I. V. Prokopenko -
 • B. M. Romanyuk -
 • V. M. Tomashyk -
 • F. M. Vorobkalo -

DOI:

https://doi.org/10.15407/ujpe60.12.1268

Keywords:

-

Abstract

-

Published

2019-01-10

How to Cite

Belyaev, O. Y., Valakh, M. Y., Venger, Y. F., Klad’ko, V. P., Kochelap, V. O., Litovchenko, V. G., Lysenko, V. S., Syzov, F. F., Babych, V. M., Dmytruk, M. L., Kolomoets, V. V., Konakova, R. V., Korbutyak, D. V., Melnyk, V. P., Prokopenko, I. V., Romanyuk, B. M., Tomashyk, V. M., & Vorobkalo, F. M. (2019). Petro Ivanovych Baransky (to the 90-th Anniversary of His Birthday). Ukrainian Journal of Physics, 60(12), 1268. https://doi.org/10.15407/ujpe60.12.1268

Issue

Section

Chronicle, bibliographic data, and personalia

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>